قوانین و مقررات

قوانین و مقررات این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هر گونه خرید و فروش در این سایت مطابق این قوانین انجام می گردد . در صورت بروز هر گونه مشکل در زمینه فعالیتهای سایت ، مراجع قضایی مرجع رسیدگی خواهند بود و در صورت نیاز به ارائه اطلاعات مشتریان ، این سایت کلیه همکاری های لازم را با مراجع ذی صلاح انجام خواهد داد.

Scroll to top