مجوزها

موسسه خیریه یاوران معلولین نارمک از سال 1345 شروع به کار کرده است. در پی تصمیم هیئت امنا برای ثبت این خیریه، موسسه در مهرماه سال 1390 با شماره ثبت 28243 و شناسه ملی 10320674137 در سازمان ثبت اسناد تهران به ثبت رسید. در زیر می‌توانید عکس‌های مربوط به مجوزات و اسناد رسمی این موسسه خیریه را مشاهده فرمایید.

Scroll to top